top of page
Abstract Blue Light

הבעייתיות של מסלולי התמיכה ביזמי מו"פ

יזמים טכנולוגיים מתחילים נתקלים כבר בתחילת מימוש הרעיון במכשול העיקרי שהוא מימון הפיתוח.

ללא מוצר בסיסי' המדגים את המוצר המוצע, היזם נמצא ב'מעגל קסמים'  (VICIOUS CIRCLE).

מדינת ישראל, שכלכלתה מבוססת במידה מהותית על פיתוחים טכנולוגיים הגתה מסלולי תמיכה ביזמים אלה.

לאור חשיבות הנושא הפרידה מדינת ישראל את מערכת התמיכה בפיתוח טכנולוגיות ממשרד הכלכלה והעבירה אותם למשרד המדע.

מדוע גיוס הון מדינה אטרקטיבי?

כל מסלולי הגיוס אינם מבוססים על שותפות בין היזם למדינה והחזר המענקים הינו רק בתמלוגי מכירות תוצרי הפיתוח (אם וכאשר היזם מגיע למכירות).

 

לפיכך הביקוש למענקי מדינה הוא גבוה ביותר.

בפועל, התוצאה היא שרק חלק קטן מהפונים נענה בחיוב (משיג מענק).

לפיכך: יש צורך בניהול קפדני ורמת מומחיות גבוהה בהגשת הפניה לרשות החדשנות.

 

טעות נפוצה:

קיימת סברה בציבור שרשות החדשנות הינה סוג של משקיע הוני. עקב הנחה זו, יזמים רבים שוגים בהכנת המסמכים והכנת המצגות בהליך הפניה לרשות החדשנות.

כיום, רשות החדשנות מפעילה מספר ערוצים ליזמים פרטיים והשגת מירב התוצאה מְפְּנִיָה לרשות החדשנות מושפעת רבות מניתוב נכוון של הפניה לערוץ הרלוונטי.

 

רשות החדשנות מכירה בכך שהגשה מקצועית מחייבת עבודה מקצועית, וע"כ כחלק מהגשת המסמכים נדרש היזם לעדכן אם נעזר ביועצים להגשה ולנמק זאת.

משרד הכלכלה מסייע ליזמים בתחילת דרכם לממן מומחים לתקשורת זו עם מוסדות המדינה, באמצעות תוכנית מעוף (https://www.sba.org.il) אשר לאחרונה הרחיבה את תחומי הסיוע וגייסה יועצים לנושא זה וצמצמה מאד את העלויות ליזם טכנולוגי מתחיל.

הדרך להצלחה

יזם אינו חייב להיות מומחה הקמת חברת מו"פ, או להשיג הון מהותי לפני ההחלטה להתפטר מעבודתו ולהקדיש את כל זמנו להקמת המיזם.

אומנם להפעלת חברת מו"פ כדאי להסתייע במענק רשות החדשנות, אך הדרך לשם הינה פחות תלולה ופחות סיכונית.

 

ניתן להסתייע בייעוץ מקצועי בעלות נמוכה בערוץ מעוף ובעזרתו לבחון את שרידות הרעיון ולאתר את הסיכונים.

כיום, ניתן להסתייע במסגרת 'תנופה':

  • לשלב המחקר והפיתוח הראשוני

  • הוכחת ההיתכנות (POC) ו/או בניית אב טיפוס ראשוני

  • להשלמת בדיקות שיווקיות, תחרות, הגנה ראשונית על בעלות הרעיון (פטנט וכו')

  • לבחון דרישות תקינה

  • לממן תוכניות

  • לממן התחלה של אב טיפוס

  • להכין תוכנית עיסקית.

  • בהגדרה נכונה ניתן לממן בתוכנית זו גם פעולות למציאת שותף עסקי ומימון ראשוני.

  • בהמשך, לאחר שהיזם השלים הבדיקות וההכנות, ניתן להסתייע במענקי רשות החדשנות לפיתוח ותחילת שיווק המוצר נשוא רעיון הפיתוח.

 

 יזם פרטי וצריך Call to Action?

אתה זכאי ל 1800 ש"ח מענק לסיוע במימון הגשת תוכנית תנופה?

- לפרטים, לחץ כאן.

הידעת - תוכנית תנופה מממנת עד 100,000 ש"ח לשנה לטובת רישום פטנטים, בניית אב טיפוס וקדם שיווק - ללא צורך בהקמת חברה - לפרטים, לחץ כאן....

בהמשך, ניתן להשיג מענק השלמה של 100,000 ש"ח מתנופה.

bottom of page