top of page

תוכניות מימון בינלאומיות

המסלול מספק תמיכה לחברות ישראליות אשר מעוניינות לעבוד או עובדות עם שותפים בינלאומיים על פרויקטי מחקר ופיתוח (מו"פ) מוכווני מסחור של מוצרים טכנולוגיים חדשים ותמיכה לפרויקטים שנמצאים בשלבי הרצה (פיילוטים).

המסלול מעניק הזדמנות לחברות ישראליות לעבוד עם שותפים זרים על ידי תמריץ כספי המאפשר לפזר את הסיכון הקיים במימון הפרויקט וסיוע במציאת שותפים טכנולוגיים בחו"ל.

European Parliament

הורייזן אירופה : Horizon Europa

הורייזן יורופ: התוכנית החדשה והגדולה אי-פעם של האיחוד האירופי למימון מחקר וחדשנות, עם תקציב כוללת של 100 מיליארד יורו למימון פרויקטים של מדע, מחקר וחדשנות לשנים2021-2027. 

המטרות העיקריות של התוכנית החדשה הן חיזוק מדע וטכנולוגיה, טיפוח תעשייתי, תחרותיות, ויישום יעדי הפיתוח בר-קיימא באיחוד.  

ישראל חתמה על הסכם עם האיחוד האירופי, במסגרתו חברות ישראליות יכולות להגיש בקשות ולקבל הזדמנות לזכות במענקים במיליוני יורו. בין השנים 2014-2018 זכו 1,062 פרויקטים ישראלים שונים למענקים בהיקף כולל של כ-742 מיליון אירו. 

ההשתתפות בתוכנית נעשית באמצעות פרסום “קולות קוראים".

התוכנית כוללת מרכיב של 25% תקורה ובסופו של יום עבור החברה מדובר במימון לא מדלל בשיעור של עד 70% מהתקציב המאושר. 

רוצים לדעת איזה מסלול בתוכנית מתאים עבורכם?

מו"פ עם תאגידים רב-לאומיים

המסלול מספק תמיכה לחברות ישראליות לשיתופי פעולה עם תאגידים רב-לאומיים נבחרים בפרויקטי פיתוח מוכווני מסחור של מוצרים טכנולוגיים חדשים או בשדרוג טכנולוגיה קיימת. המסלול מעניק הזדמנות לחברות ישראליות לעבוד עם תאגידים רב-לאומיים נבחרים ותמריץ כספי במימון רשות החדשנות על מנת לפזר את הסיכון הקיים במימון הפרויקט.

ומה מקבלים?

תמיכה כספית בשיעור של עד 50% מהוצאות המו”פ המאושרות של החברה הישראלית. חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של 10%. חברות הפועלות באזור עוטף עזה זכאיות לתוספת תמיכה של 25%.

Night of Metropolitan
bottom of page