top of page

תוכניות מימון רשות החדשנות

רשות החדשנות כשמה כן היא: מופקדת על קידום החדשנות במדינת ישראל.

הרשות מאורגנת במבנה של שש זירות חדשנות. כל זירה מכוונת קהל יעד אחר
ונותנת מענה מקיף לצרכיו: בין אם מדובר ביזם בתחילת דרכו,
חברה בוגרת המפתחת מוצרים, קבוצת מחקר אקדמית המעוניינת לפתח
מוצר או מפעל שרוצה להכניס חדשנות ולמנף את הפעילות שלו.

הזירות בהן רשות החדשנות פועלת הן:

  • סטארט-אפ (חברות הזנק)

  • חברות בצמיחה

  • חברות עם ייצור מתקדם

  • תשתית טכנולוגית

  • מערך בינ"ל

  • חברתי-ציבורי

Creative Working

חברות הזנק:

מסלול תנופה

מיועד ליזמים בראשית דרכם המעוניינים לגבש ולקדם רעיום טכנולוגי חדשני, באמצעות מענק לשלב
המחקר והפיתוח הראשוני, לקראת שלב הוכחת ההיתכנות ו/או בניית אב טיפוס ראשוני. מטרת המסלול
לסייע להוכחת היתכנות טכנולוגית וישימות עסקית של המיזם להמשך פיתוח הרעיון.

ומה מקבלים?

מענק בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר ועד לתקרת מענק של 200,000 ש״ח

חממה טכנולוגית 

מיועד ליזמים המעוניינים להקים חברת הזנק על בסיס רעיון טכנולוגי חדשני באמצעות חממה טכנולוגית אשר מהווה מרכז יזמות שתפקידו להשקיע בחברות בתחילת דרכן ומציעה מסגרת תומכת להקמת החברה ופיתוח הרעיון לכדי מוצר מסחרי.

ומה מקבלים?

מענק בשיעור של 85% מהתקציב המאושר ועד לתקרת תקציב של 3.5 מיליון ₪.

חברות בצמיחה:

קרן המו"פ

המסלול מספק תמיכה לחברות מסחריות בתהליכי פיתוח של מוצרים חדשים או בשדרוג טכנולוגיה קיימת.

המסלול מעניק את התמריץ הכספי הגדול ביותר מטעם ממשלת ישראל לפעילויות מחקר ופיתוח של תאגידים ישראליים ופונה לכלל התחומים, במטרה לחזק ולקדם את המשק הישראלי.

ומה מקבלים?

מענק בשיעור של 50%-20% מהתקציב המאושר ועד לתקרת לתקציב של 15 מיליון ₪ בשנה (משתנה אם מדובר בחברה מתחילה או וותיקה). 10% תוספת לאזור פיתוח א’, 25% תוספת לעוטף עזה.

A presentation at the office

קולות קוראים

מפעם לפעם מפרסמת הרשות 'קולות קוראים' עם הכוונה ספציפית המעידה על כוונתם לנתב את התעשיה.

עם הליווי שלי תוכלו למצוא גם את הערוצים האלו ולדון באופן מעשי כיצד לכוון ולהדגיש התאמת המוצר שלכם לדרישה הספציפית של רשות החדשנות.

bottom of page